Als gevolg van de klimaatverandering stijgen de temperaturen op aarde. Dit komt door de toename van broeikasgassen in de lucht. Onder andere duurzame energie bronnen zijn noodzakelijk om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen.Steeds meer hebben we in de...