Bubbels tegen plastic: The Great Bubble Barrier

Plastic in de oceaan front pic 3 edited scaled

Dagelijks draagt zwerfafval in onze steden bij aan de plasticvervuiling in de oceanen. The Great Bubble Barrier, een innovatief Nederlands project, richt zich op het verminderen van plastic afval in waterlichamen.

Het probleem en het ontstaan van het systeem

In onze oceanen en zeeën hoopt zich een groeiende hoeveelheid plastic afval op. Dit afval komt van diverse bronnen.

Ongeveer 80% van het plastic afval in de oceanen is afkomstig van land. Dit afval wordt getransporteerd via rivieren, kanalen, havens en zelfs door de wind. De overige 20% is afkomstig van activiteiten zoals scheepvaart, visserij en andere industrieën.

De oprichters van the Great Bubble Barrier, Anne Marieke Eveleens, Francis Zoet, Saskia Studer en Philip Ehrhorn, zagen de dringende noodzaak om plastic afvalverspreiding naar de oceanen te verminderen.
Ehrhorn, afkomstig uit Duitsland, kreeg het idee voor de Bubble Barrier tijdens een semester milieutechniek in Australië. Bij een afvalwaterzuiveringsinstallatie zag hij hoe zuurstofbellen werden gebruikt om organisch materiaal af te breken. De observatie van plasticafval dat zich in een hoek verzamelde, inspireerde zijn scriptie en later de technologie achter de Bubble Barrier.

Tegelijkertijd werkten drie Nederlandse vrouwen, Anne, Saskia en Francis, aan hetzelfde idee in Amsterdam, geïnspireerd door bubbels in hun bierglazen.

Bij toeval ontdekte Ehrhorn hun pitchvideo voor een wedstrijd waarbij oplossing werden gezocht om plastic uit het milieu te verwijderen. Na contact te hebben gelegd, realiseerden ze dat ze dezelfde visie en missie hadden.
Ehrhorn verhuisde naar Nederland en samen zette ze een eenvoudige idee om in een volledige operationele Bubble Barrier pilot in de rivier de IJsel.

Hoe werkt de Bubble Barrier precies?

Door een uniek systeem van bubbels wordt het plastic afval gevangen en omgeleid, waardoor het niet in de oceaan belandt.

Voor dit proces wordt er een geperforeerde buis gebruikt die op de rivierbodem ligt en daar wordt lucht doorheen gepompt om vervolgens een bellenscherm te creëren.

Dit bellenscherm zorgt voor een opwaartse stroming die afval naar het wateroppervlak brengt. Door het bellenscherm diagonaal in de waterweg te plaatsen, wordt er slim gebruik gemaakt van de natuurlijke stroming van de rivier.

Het afval wordt zo naar een opvangsysteem aan de oever geleid. Dit opvangsysteem is zo ontworpen dat het in harmonie samenwerkt met het bellenscherm om plastic afval te verzamelen en te bewaren.

Vervolgens wordt het afval uit het water gehaald om verwerkt te worden.  

Tekening The Great Bubble Barrier 1

Credits: The Great Bubble Barrier

Voor- en nadelen van The Great Bubble Barrier

 • Vissen kunnen veilig migreren: Migrerende vissen kunnen gemakkelijk door het bellenscherm heen zwemmen of er onderlangs passeren.
 • Breed bereik: De Bubble Barrier heeft effect op de volledige breedte en diepte van de waterweg.
 • Flexibel inzetbaar: Het systeem is geschikt voor diverse locaties en vereist geen aanpassing van bestaande infrastructuur.
 • Verbetert zuurstofgehalte: Bellenschermen verhogen het zuurstofgehalte in het water, was gunstig is voor de lokale ecologie.
 • Continue werking: Het systeem werkt 24/7 zonder dat operators nodig zijn. Monitoring kan op afstand worden uitgevoerd.
 • Geen hinder voor scheepvaart: De Bubble Barrier vormt geen belemmering voor scheepvaartverkeer.
 • Geen blokkade in de rivier. In tegenstelling tot de interceptor van The Ocean Cleanup blokkeert het niet de rivier. Dit zorgt ervoor dat er mogelijk afval wél doorstroomt, maar dat het systeem meer “open” blijft.

Hoewel The Great Bubble Barrier een innovatieve en veelbelovende oplossing is voor het verminderen van plasticvervuiling in wateren, heeft het ook enkele potentiële nadelen.

 • Kosten: Het opzetten en onderhouden van het systeem kan kostbaar zijn, vooral als het op grote schaal wordt ingezet. Dit kan een belemmering vormen voor bredere toepassing, vooral in gebieden met beperkte financiële middelen.
 • Energieverbruik: Het systeem vereist samengeperst lucht om de bubbels te creëren, wat energie-intensief kan zijn. The Great Bubble Barrier probeert, waar mogelijk, duurzame energie te gebruiken. Maar dit kan variëren afhankelijk van de stad en de bestaande infrastructuur.
 • Onderhoud: Om effectief te blijven, vereist het systeem regelmatig onderhoud en inspectie. De geperforeerde buizen kunnen verstopt raken door aangroei van algen en ander afval, wat de efficiëntie kan verminderen en de noodzaak van periodieke schoonmaak met zich meebrengt.
 • Mogelijke belemmeringen: Hoewel er wordt aangegeven dat vissen gemakkelijk door het bellenscherm heen kunnen zwemmen, kan het toch mogelijk zijn dat andere kleinere organismen of natuurlijke materialen verstoord worden.

Ondanks de nadelen blijft de Great Bubble Barrier een veelbelovende duurzame technologie in de strijd tegen plasticvervuiling in wateren. Door zorgvuldige evaluaties en verbeteringen kan de efficiëntie worden vergroot en negatieve gevolgen worden verminderd.

Bubbles underwater edited scaled

Het belang van plasticvervuiling bij de bron aanpakken (rivieren)

Het belang ligt in het aanpakken van plasticvervuiling in wateren en het beschermen van het mariene ecosysteem.

Enkele belangrijke punten die het belang van The Great Bubble Barrier benadrukken zijn:

 • Plasticvervuiling aanpakken: De barrière van geperforeerde buizen met bubbels vangt drijvend plastic afval op en leidt het naar de rivieroever.
 • Bescherming van het ecosysteem: Plasticvervuiling is een grote bedreiging voor het mariene ecosysteem. The Great Bubble Barrier helpt om de gezondheid van het ecosysteem te beschermen en de biodiversiteit te behouden.
 • Voorkomen van microplastics: Het systeem draagt ook bij aan het verminderen van microplastics in het water, wat een bedreiging vormt voor zeeorganismen.
 • Bewustwording en inspiratie: Het gebruik van innovatieve technologieën kan de bewustwording vergroten over de ernst van plasticvervuiling en de noodzaak om actie te ondernemen.
  Het systeem kan ook andere landen en initiatieven inspireren om plasticvervuiling tegen te gaan.
 • Duurzaamheid en circulaire economie: Het onderscheppen en afvoeren van plastic afval voordat het de oceaan bereikt, bevordert een duurzaam afvalbeheer en het idee van een circulaire economie, waarbij grondstoffen worden hergebruikt en gerecycled.

Geteste versies en aandacht van de pers

The Great Bubble Barrier is al met succes getest en wordt gebruikt op verschillende locaties in Nederland, zoals de IJselrivier.

De positieve resultaten hebben internationale aandacht en belangstelling gewekt van landen die op zoek zijn naar innovatieve oplossingen om plasticvervuiling in waterlichamen aan te pakken.

Enkele internationale bronnen die aandacht aan het onderwerp hebben besteed:

 • ‘’Cordis Europese Unie’’ 17 augustus 2022 ‘’The Bubble Barrier is een baanbrekende innovatie die de opruiming van rivieren en kanalen zal versnellen.’’ Geraadpleegd op 28 juni 2023 van [https://cordis.europa.eu/project/id/878134]
 • ’Unesco’’ 8 december 2022 ‘’Vier jonge uitvinders hebben een slimme, natuurlijke barrière gecreeerd om plastic afval in onze rivieren te onderscheppen en bewustwording te creeren over plasticvervuiling.’’ Geraadpleegd op 28 juli 2023 van [https://www.unesco.org/en/articles/great-bubble-barrier]

Het initiatief van The Great Bubble Barrier gaat niet alleen om het verminderen van plasticvervuiling, maar ook om bewustwording te creëren over dit wereldwijde probleem en om samen te werken met verschillende belanghebbenden, zoals overheden en gemeenschappen, om een positieve impact te maken.

Met dit project hopen ze een verschil te maken in het beschermen van het mariene ecosysteem en het stimuleren van duurzame oplossing voor plasticvervuiling.

Al met al speelt The Great Bubble Barrier een belangrijke rol in het streven naar schone en gezonde wateren en draagt het bij aan het behoud van ons kostbare mariene milieu voor toekomstige generaties.