Waarom is de ontwikkeling van duurzame energiebronnen zo belangrijk?

Als gevolg van de klimaatverandering stijgen de temperaturen op aarde. Dit komt door de toename van broeikasgassen in de lucht. Onder andere duurzame energie bronnen zijn noodzakelijk om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen.
Steeds meer hebben we in de samenleving het besef dat niet alleen de fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen op raken. Daarnaast kan dit ook erg veel schade aan onze planeet veroorzaken.


Groene duurzame energie wordt opgewekt uit onuitputtelijke duurzame schone energiebronnen. Zonnepanelen (zonne-energie) en windmolens (wind-energie) zijn bekende voorbeelden. Er zijn meer manieren om schone energie op te hebben door bijvoorbeeld biomassa te verbranden en met waterkrachtcentrales. Hier is een korte blik waarom de ontwikkeling van duurzame energiebronnen zo belangrijk is.

Hernieuwbare energie met zonnepanelen
Zonnepanelen is een duurzame groene energiebron

Afnemende opwarming van de aarde met duurzame energiebronnen

Broeikasgassen waaronder kooldioxide komen dankzij industrialisatie en stoomverbruik met grote hoeveelheden in onze atmosfeer terecht. Een groot gedeelte van deze uitstoot van de is afkomstig uit de elektriciteitssector, die fossiele brandstoffen gebruikt om stroom te leveren. Door deze te verlengen door hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-,wind en andere soorten duurzame bronnen kunnen we de uitstoot en de opwarming van de aarde sterk verminderen.

Schonere leefomgeving

Oude grijze fossiele brandstoffen hebben veel CO2 uitstoot en kunnen water en lucht sterk vervuilen, wat ten koste gaat van onze gezondheid en ook van onze planeet. Schone energie produceerd bijna geen verontreinigde stoffen en bronnen die dit wel doen stoten minimale hoeveelheiden uit en daarmee aanzienlijk lager dan fossiele brandstoffen.

Onbeperkt duurzame energie

Fossiele brandstoffen raken op en brengen schade aan onze planeet. Hernieuwbare energiebronnen zijn oneindig zolang we zon, wind, water en plantaardig materiaal hebben. Met een goede ontwikkeling kan de wereld zonder onderbreking blijven draaien op duurzame energie.

Het stimuleren van de economie

Duurzame energiebronnen zijn erg afhankelijk van menselijke arbeid. Denk aan zonnepanelen die zowel bij zakelijk als bij particulieren worden geïnstalleerd en onderhouden moeten worden. De energiesector zal als gevolg hiervan meer mensen moet aannemen en veel arbeidsplaatsen opleveren.

Volgens ons moeten het gebruik van duurzame energiebronnen stimuleren, maak jij al gebruik van bijvoorbeeld zonnepanelen of andere hernieuwbare energiebronnen?